Strever du?

-KOGNITIV TERAPI HAR HJULPET MANGE!

Å sette av litt tid til egen utvikling gjør godt for oss alle!

Din Endring et privat samtaletilbud uten ventetid.

Vi møter deg med forståelse, lang og bred erfaring, og høy faglig kompetanse.

Hos oss kan du enkelt bestille time online, uten henvisning.

Vi har åpent både på dagtid, og på kveldstid.

Din Endring er lokalisert i Sandvika i Bærum, i tillegg til at vi kan bistå deg på nett/online.

Velkommen til oss!

Vårt mål er å hjelpe deg å oppnå en ønsket endring i ditt liv

puzzle, collaboration, partnership-1019766.jpg

Strever du?

Noen ganger blir livet ekstra krevende.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for å hjelpe mennesker til å prestere bedre, mestre utfordrende situasjoner på en sunnere måte, og til behandling av avhengighet og ulike psykiske lidelser.

Vi tilbyr en-til-en samtaler, parsamtaler og familiesamtaler.

puzzle, collaboration, together-1020003.jpg

Pårørende?

Å være pårørende til en som er psykisk syk, eller strever med en avhengighetslidelse kan oppleves svært krevende.

Mange pårørende har behov for støtte og hjelp til å mestre sin livssituasjon.

Vi kan tilby deg rask tilgang på samtaler med fokus på deg, din situasjon og dine behov.

ask, reply, question mark-1014060.jpg

Usikker?

Ønsker du å vite mer for å ta stilling til om kognitiv terapi er riktig for deg?

Tenker du at det er litt skummelt å gå i terapi?

Vil du møte oss, før du forplikter deg?

Hva med en 30 min uforpliktende innledende samtale?

Vi er medlemmer av