Gruppe

Hos Din Endring tilbyr vi ulike grupper. Du finner en enkel liste over disse i oversiktskalenderen vår.

For mange kan det være ønskelig å lære fra, eller dele erfaringer og prosesser med andre i samme situasjon. Din Endring vet at gruppebehandling har god effekt, og vi tilbyr derfor et lite utvalg ulike gruppe-behandlinger.

For å ta stilling til om gruppe-tilbudet er noe for deg, anbefaler vi at du leser mer om de ulike gruppene i menyen under.

Oversiktskalender

Vedlikeholdsprogram– avhengighet

  • samtalegruppe onsdager kl 19.0020.30

Ferdighetstrening -avhengighet

  • øvingsgruppe onsdager kl 17.0018.30

Avhengighet

Vi tilbyr 2 ulike grupper med fokus på vedlikeholdsarbeid ved rusavhengighet.

Ferdighetstrening

Øvingsgruppe

Gruppen passer for de som har gjennomført rusbehandling. Det blir fokus på mestring via praktiske øvelser rettet mot ulike situasjoner og problemstillinger en møter i det det rusfrie livet. F.eks grensesetting, å gi ros og å ta imot ros, å få og å gi tilbakemelding, å håndtere «drikkepress», å håndtere stress mm.

Gruppen går ukentlig.

Vi møtes i våre lokaler i Eyvind Lyches vei 6 i Sandvika hver onsdag kl 17.00-18.30.

Det er plass til inntil 8 deltagere.

Pris pr gang: 500,-


Vedlikeholdsprogram

Samtalegruppe

Gruppen passer for de som har gjennomført rusbehandling, og baserer seg på temaer knyttet til deltagernes problemstillinger, delinger, erfaringer og refleksjoner.

For mange er dette en naturlig videreføring av fellesskapet en opplevde under døgnbehandlingen.

Gruppen går ukentlig.

Vi møtes i våre lokaler i Eyvind Lyches vei 6 i Sandvika hver onsdag kl 19.00–20.30.

Det er plass til inntil 10 deltagere.

Pris pr gang: 400,-

Depresjon og nedstemthet

I etterkant av depresjonsmestringskurs kan det for mange være ønskelig å fortsette prosessen sammen med den samme gruppen. Dersom dette er ønskelig, kan vi være behjelpelige med å fasilitere dette i våre lokaler. Send oss gjerne en epost dersom dette er ønskelig.

Pårørende

Vi arrangerer pårørendesamlinger på kveldstid ca hver 2 mnd. I etterkant av denne samlingen, vil vi kunne tilby en egen gruppe for de av dere som ønsker å fortsette prosessen sammen. Send oss gjerne en epost dersom du har innspill, eller ønsker å komme i dialog om dette tilbudet.