Gruppe

Hos Din Endring tilbyr vi ulike grupper. Du finner en enkel liste over disse i oversiktskalenderen vår.

For mange kan det være ønskelig å lære fra, eller dele erfaringer og prosesser med andre i samme situasjon. Din Endring vet at gruppebehandling har god effekt, og vi tilbyr derfor et lite utvalg ulike gruppe-behandlinger.

For å ta stilling til om gruppe-tilbudet er noe for deg, anbefaler vi at du leser mer om de ulike gruppene i menyen under.

Oversiktskalender

Vedlikeholdsgruppe– avhengighet

  • samtalegruppe onsdager kl 17.3019.00

Ferdighetstrening -avhengighet

  • øvingsgruppe onsdager (ikke aktiv pr nå)

Avhengighet

Vi tilbyr 2 ulike grupper med fokus på vedlikeholdsarbeid ved rusavhengighet.

Vedlikeholdsgruppe

Samtalegruppe

Savner du dialog med en gruppe som forstår?

Denne gruppen passer for de som har gjennomført rusbehandling, og baserer seg på temaer knyttet til livsmestring og rusmestring via deltagernes egne problemstillinger, delinger, erfaringer og refleksjoner.

For mange er dette en naturlig videreføring av fellesskapet en opplevde under evt døgnbehandling, eller en mulighet til å bli kjent med andre som har tilsvarende erfaringer.

Gruppen går ukentlig, og du velger selv om du vil møte hver gang , eller om du vil ha en annen frekvens på oppmøte.

Du kan også velge om du vil delta ved fysisk oppmøte, eller via Teams.

Vi møtes i våre lokaler i 2.etg i Eyvind Lyches vei 6 i Sandvika onsdager kl 17.30–19.00.

Det er plass til inntil 12 deltagere.

Pris pr gang: 250,-

For å sikre deg plass, kan du bestille online på forhånd (inntil 24t før).

Etter dette kan du kontakte oss på tlf 41 28 58 90 for å avklare evt ledig kapasitet.

Dersom noen ønsker å delta via Teams, kan dette løses ved å sende oss en epost i forkant av møtet, så sender vi deg en link som du bruker for å logge deg på. linda@dinendring.no


Ferdighetstrening

Øvingsgruppe

Skulle du ønske at du kunne øve litt mer konkret og praktisk på situasjoner du møter i det nye livet?

Denne gruppen passer for de som har gjennomført rusbehandling. Det blir fokus på mestring via praktiske øvelser rettet mot ulike situasjoner og problemstillinger en møter i det det rusfrie livet. F.eks grensesetting, å gi ros og å ta imot ros, å få og å gi tilbakemelding, å håndtere «drikkepress», å håndtere stress mm.

Gruppen går ukentlig over 6 uker.

Vi møtes i våre lokaler i Eyvind Lyches vei 6 i Sandvika hver onsdag kl xx.xx-xx.xx.

Det er plass til inntil 8 deltagere.

Pris pr gang: 500,-

Depresjon og nedstemthet

I etterkant av depresjonsmestringskurs kan det for mange være ønskelig å fortsette prosessen sammen med den samme gruppen. Dersom dette er ønskelig, kan vi være behjelpelige med å fasilitere dette i våre lokaler. Send oss gjerne en epost dersom dette er ønskelig.

Pårørende

Vi arrangerer pårørendesamlinger på kveldstid ca hver 2 mnd. I etterkant av denne samlingen, vil vi kunne tilby en egen gruppe for de av dere som ønsker å fortsette prosessen sammen. Send oss gjerne en epost dersom du har innspill, eller ønsker å komme i dialog om dette tilbudet.