Kurs i mestring av depresjon og nedstemthet

Sted:
Eyvind Lyches vei 6, Sandvika

Dato:
23.05.22 og 24.06.22

Vi inviterer til kurs i mestring av depresjon og nedstemthet

Kurset passer for deg som over en periode har kjent på nedstemthet eller depresjon, og som mangler teknikker for å jobbe deg ut av dette på egenhånd. Som har kjent seg følelsesmessig tom, og mer selvkritisk enn vanlig. Som kjenner mye på egen utilstrekkelighet, eller passivitet og ubesluttsomhet. Eller som opplever en nedstemthet og et energitap som går ut over fungeringen i hverdagen.


Innhold:

Kurset vil gi informasjon om hva depressive lidelser er, hvordan de oppstår og vedvarer, og hvordan du kan bryte ut av mønsteret. Du får også anledning til å drøfte egne erfaringer.

Kognitiv terapi er effektiv behandling ved depresjon. Hjelp til problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser, er en viktig nøkkel for å kunne jobbe seg ut av problemene en opplever.  

I kognitiv terapi er vi opptatt av å snu de negative tankemønstrene og systemene som opprettholder depresjonen. Under kurset vil du derfor lære teknikker for å begrense tiden som brukes til bekymring, depressiv grubling og selvkritikk. Du vil også lære å åpne mer opp for egenomsorg og konstruktiv egenstøtte, og å ta imot omsorg og støtte fra omgivelsene. Vi vil også fokusere på å forebygge tilbakefall.

Praktisk informasjon:

Kurset går over 4 kvelder, og holdes i våre lokaler i 2. etg i Eyvind Lyches vei 6 i Sandvika.

mandag 30.05.22 kl 17.30-20.00

tirsdag 31.05.22 kl 17.30-20.00

tirsdag 07.06.22 kl 17.30-20.00

mandag 13.06.22 kl 17.30-20.00

Pris: 6 800,-

Prisen inkluderer 10t kurs, kursmateriell, varm og kald drikke, og litt snacks.

Prisen inkluderer også en individuell forberedelsestime, samt en oppfølgingstime i etterkant.

Når du har booket deg inn som deltager på kurset, tar vi kontakt med deg for å avtale tidspunkt for forberedelsestime. Frist for påmelding settes derfor til 18.05.22.

Det vil være plass til inntil 10 deltagere.

Kursholdere:

Dag Olimb og Linda Stenehjem