Kognitiv terapi

– en metode for å trene hjernen, med mål om å øve opp mer fleksibilitet og oppmerksomhet.

Kognitiv Terapi er en svært populær og etterspurt terapiform både internasjonalt og i Norge.
Terapiformen – som også kalles Kognitiv Atferdsterapi (CBT) – er en behandlingsform der tankesettet blir gitt spesiell oppmerksomhet.

Hvordan fungerer det?

Hvis dagene dine er preget av negative tanker og vanskelige følelser eller du har en væremåte som fører til negative konsekvenser for deg kan det være vanskelig å fungere på jobb, skole, i familielivet eller blant venner. I kognitiv terapi ser vi nærmere på sammenhengen mellom det du tenker, føler og gjør, slik at du blir bevisst ditt eget mønster. Det å bli bevisst negative tanker om deg selv, de andre, eller situasjoner du er i, og jobbe mot å endre dem, kalles en kognitiv terapi. «Kognitiv» viser til hva vi oppfatter, tenker, tolker og husker om noe, og påvirker i neste omgang hva du gjør, og hvordan du har det.

Når vi som terapeuter blir kjent med deg og din situasjon, er fokuset vårt på din tolkning og forståelse av deg selv og din verden. Hvem er du, og hvordan forstår du deg selv, og din situasjon? Ofte ligger svarene på det du opplever å streve med i dag, nettopp der. Målet er ikke å lære deg å tenke positivt, men å reflektere rundt betydningen av ulike måter å tenke på. Ved å ha forskjellige forståelsesmåter og perspektiver tilgjengelig øker muligheten for fleksibel tenkning og holdning, som gir deg muligheten til å se på deg selv og egne opplevelser med et mer nyansert blikk.

Dersom tankemønstrene dine hindrer deg i å gjøre det du egentlig har lyst til, trenger du sannsynligvis hjelp til å bryte negative tankemønstre. Via kognitiv terapi gir vi deg en økt forståelse for hva som har bidratt til å opprettholde problemene du har strevd med, og virkemidler som kan brukes til å forebygge nye problemer. Det er et mål å styrke dine ferdigheter til selv å identifisere selvdestruktive eller onde sirkler, og utfordre disse, for så å finne frem til sunnere og mer støttende tanker og handlinger. Terapien består av tre sentrale elementer: allianse (relasjon, trygghet og tillit), innsikt (kartlegging av problemer, tankemønstre og følelser), og endring (problemløsning og utprøving av nye ferdigheter eller tenkemåter). En vellykket terapi innebærer at du har fått med deg en økt forståelse for hva som har bidratt til å opprettholde problemene, og virkemidler som kan brukes til å forebygge nye problemer. God terapi er derfor også hjelp til selvhjelp.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for å hjelpe mennesker til å prestere bedre, mestre utfordrende situasjoner på en sunnere måte, og til behandling av ulike psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge.

Kognitiv terapi har hjulpet mange å mestre sine utfordringer.   

Vi er her! -og ser frem til å bli bedre kjent med deg og din situasjon!

Lyst til å vite mer?

Nettside

Nyttig informasjon om metoden, behandling, selvhjelpsprogrammer mm

Boktips:

Sjef i eget liv 

– en bok om kognitiv terapi.

Forfatter: Ingvald Wilhelmsen

Informasjonsvideo: