Online

Videokonsultasjoner på nett

Med videosamtale på nett kan du møte til samtaler med våre terapeuter fra ditt eget hjem eller arbeidsplass, uansett hvor du holder til. Det er en behandlingsform som gjør det enklere for de av våre klienter som av ulike grunner ikke har ønske om, eller mulighet til å møte opp i våre lokaler for å motta terapi.

Den siste tiden har det blitt mer populært å ha timer med terapeut på nett, og forskning støtter opp om at e-terapi oppnår like god effekt og brukertilfredshet som tradisjonell terapi ansikt-til-ansikt. Vi tilbyr derfor videokonsultasjoner for:

Individualsamtaler

Parsamtaler

Familiesamtaler

Hvordan gjennomføres timer på nett?

Vi bruker en enkel og sikker plattform for å gjennomføre videokonsultajoner. Du trenger ikke laste ned programvarer, eller være spesielt datakyndig. Alt du trenger er en mobil, et nettbrett eller en PC som er koblet opp til wifi eller mobilnett.

Noen minutter i forkant av avtalt time for video-konsultasjonen sender vi en link til din epostadresse. Når det er tid for samtale, klikker du på denne, og så sees vi.

For hvem?

Vi har gode erfaringer med bruk av video-konsultasjon, og vil anbefale det til:

  • Klienter som bor andre steder i landet
  • Klienter som bor eller oppholder seg utenlands
  • Klienter som må begrense tidsbruk borte fra arbeidsplassen, eller andre viktige gjøremål
  • Klienter med fysiske begrensninger
  • Klienter som har en tilstand som innebærer behov for å redusere smitterisiko

Videokonsultasjoner at også vårt aller viktigste smitteverntiltak mht Covid-19.

Dersom det er ønskelig kan vil også arrangere online-grupper for vedlikeholdsarbeid mht rusavhengighet.