Pårørendekveld

Sted:
Eyvind Lyches vei 6, Sandvika

Dato:
02.06.22

Pårørendesamling – mestring av pårørenderollen

Vi har gleden av å invitere alle pårørende over 16 år til en lærerik kveld sammen med mangeårig familieveileder ved Vangseter, Lise Winsnes Sandsdalen.

Å være pårørende til en som strever med en avhengighetslidelse kan oppleves svært krevende. Pårørende kan bl.a reagere med stressymptomer, usikkerhet, hjelpeløshet eller redsel. Rollen byr på mange dilemmaer, og fokuset på å ivareta seg selv og egne behov kan ofte bli nedprioritert over tid. Vi ønsker derfor å tilby en kveld med fokus på nettopp deg og din situasjon.


Innhold:

Under denne samlingen vil fokuset være på deg som pårørende. I tillegg til å møte andre i samme situasjon, vil du få:

  • tilgang på Lises mangeårige erfaringskompetanse
  • deling av erfaringer og opplevelser
  • refleksjon rundt konsekvensene for deg som pårørende
  • veiledning rundt temaet “hvordan ivareta seg selv på en bedre måte?”
  • støtte i å finne veien videre

I etterkant, vil vi kunne tilby en egen gruppe for de av dere som ønsker å fortsette prosessen sammen. Det vil også være mulig å få individuell oppfølging, eller par- og familiesamtaler.

Praktisk informasjon:

Samlingen er over 3 timer på kveldstid, og holdes i våre lokaler i Eyvind Lyches vei 6 i Sandvika

torsdag 02.06.22

kl 18.00-21.00.

Pris: 1 200,-

Prisen inkluderer 3t dialogmøte, varm og kald drikke, og snacks.

Det vil være plass til inntil 12 deltagere.

Frist for påmelding er 30.05.22

Kursholder: Lise Winsnes Sandsdalen

Vertskap: Dag Olimb og Linda Stenehjem