puzzle, collaboration, together-1020425.jpg

175.000–350.000 personer i Norge er avhengige av alkohol, eller drikker så mye at det fører til helseskader. Svært få får behandling, ifølge FHI. Du kan lese mer om dette i denne artikkelen: Svært få med alkoholproblemer får behandling – Dagsavisen

De fleste forbinder rusbehandling med lange innleggelser på institusjoner sammen med en gruppe mennesker en kjenner lite tilhørighet med. Denne tanken gjør dessverre at mange vegrer seg, og utsetter valget om endring av sin rusmiddelbruk -men det finnes et alternativ.

Poliklinisk rusbehandling er en behandling som ikke krever innleggelse. Denne behandlingen består av jevnlige samtaler med en behandler, enten i privat regi eller via det offentlige. Poliklinisk rusbehandling kan passe for deg som har et problematisk forhold, eller en avhengighet til alkohol, legemidler, ulike narkotiske stoffer eller dopingmidler. I tillegg kan det passe for andre avhengigheter som f.eks gaming, gambling, skjerm, «likes», sex, shopping, og mat.

Døgn eller poliklinisk behandling?

Avhengig av hvilke utfordringer du har, vil det ofte finnes tilbud om både poliklinisk oppfølging (dagbehandling) og innleggelse (døgnbehandling). Det er funksjonsnivået ditt sammen med alvorlighetsgraden som bestemmer om det er behov for innleggelse, eller ikke.

For mange kan tanken på innleggelse være skremmende, men likevel nødvendig. Mens for andre er det rett og slett en umulig løsning siden det innebærer at man må være borte fra jobb, eller andre viktige forpliktelser over en lengre periode. Dette gjør at flere velger bort, eller utsetter valget om å ta tak i rusproblemet sitt. I så tilfelle vil poliklinisk behandling være et godt alternativ ettersom det gjør det mulig å opprettholde en normal hverdag samtidig med endringsarbeidet.

Både og? -Poliklinisk oppfølging kan også komme i tillegg til døgnbehandling. Både i forkant, og i etterkant av en innleggelse. Fokuset i forkant vil være på kartlegging og motivasjon, mens en i etterkant jobber med stabilisering av rusfritt liv og forebygging av tilbakefall.

Rusbehandling handler om avhengighet

Mange tenker at rusbehandling handler om selve rusmiddelet. Slik vi ser det er det avhengigheten som er den største utfordringen. Avhengighet er ofte drevet av et ønske om, eller en trang til, å lindre ubehag eller oppnå velbehag. Avhengighet kan ha mange former som feks alkohol, illegale rusmidler, reseptbelagte medikamenter, gaming, gambling, skjerm, «likes», sex, shopping eller mat.

Kognitiv terapi har vist seg å være en virksom metode for behandling, og via bruk av denne metoden kan du få forståelse for avhengighetens funksjon, hva som opprettholder den, og hvordan du kan bryte med den og gjenvinne kontroll i eget liv. Vi jobber med mobilisering av egenkraft, og gir deg verktøy til endring.

Privat eller offentlig behandling?

Å bestemme seg for å endre sin bruk av rusmidler oppleves først og fremst som en privatsak, eller noe som bare angår deg selv og dine aller nærmeste. For mange er derfor diskresjon er viktig argument for valg av behandling.

De aller fleste som slutter å ruse seg, gjør det på egenhånd -uten andre involverte. Det vil si at de gjennomfører sin endringsprosess uten å oppsøke hjelp fra terapeuter, leger, institusjoner eller andre hjelpere. Når avhengigheten gjør at det blir vanskelig å klare dette, uten hjelp fra profesjonelle, kan poliklinisk behandling være et godt alternativ for mange. Noen ber da fastlegen om henvisning til rusbehandling i spesialisthelsetjenesten (for eksempel DPS el ARA), mens andre velger en privat løsning og oppsøker en terapeut på eget initiativ. Valget mellom privat eller offentlig behandling har vi skrevet om i denne artikkelen: Privat terapeut, eller hjelp via det offentlige hjelpeapparatet? – dinendring.no

Kort oppsummert kan vi si at fordelen med å velge en privat terapeut er at du får rusbehandling tilpasset deg og dine behov, og som planlegges og gjennomføres ut ifra din og din families timeplan og preferanser. Ulempen er at det koster en del mer enn behandling ved sykehuset.

Usikker?

Med å tilby diskresjon og fleksibilitet og god kvalitet på behandlingen ønsker vi i Din Endring å gjøre det enklere for deg å ta det første steget. Vurderer du samtaler for deg eller dine er du velkommen til å ta kontakt!