Spørsmål og svar

Det kan være mange gode grunner til å ta kontakt med en kognitiv terapeut. Hos Din Endring tilbyr vi samtaleterapi, grupper og kurs til unge voksne, voksne og eldre med alt fra milde, til mer alvorlige og sammensatte plager. Se oversikt over hva vi kan tilby her.

Kognitiv terapi, som også kalles kognitiv atferdsterapi, retter seg mot problemløsning og innsikt i sammenhengen mellom tenkning, handlinger og følelser. Et viktig mål er å bryte selvforsterkende onde sirkler som fører til eller opprettholder psykiske helseproblemer.

Dette gjøres ved kartlegging av vanskelige situasjoner, utforming av aktiviteter som gir selvtillit og energi, utforsking og eventuelt endring av negative tankemønstre, stimulering til økt sosial kontakt og forebygging av tilbakefall.

Et viktig utgangspunkt for den kognitive tilnærmingen er at det er en glidende overgang mellom psykiske lidelser og normal fungering; det dreier seg om gradsforskjeller og ikke vesensforskjeller.

Kognitiv terapi er en godt dokumentert behandlingsmetode for psykiske lidelser. Dette er bakgrunnen for at kognitiv terapi ofte fremheves i nasjonale behandlingsveiledere, også her i Norge.

En vellykket terapi innebærer at klienten har fått med seg en økt forståelse for hva som
har bidratt til å opprettholde problemene og virkemidler som kan brukes til å forebygge nye
problemer. God terapi er derfor også hjelp til selvhjelp.

Det er vanskelig å anslå før en starter. Alle er unike, og har forskjellige behov og ressurser. Vår erfaring er at det varierer mye, avhengig av problemstilling og situasjon. Avhengig av problemstillingen er alt fra enkelttimer, til forløp på 8-12 timer er vanlig.

Mange fortsetter også å komme jevnlig til samtale etter endt terapiløp for å opprettholde endringen.

Hos oss står du fritt til å velge din form for behandling selv, avhengig av ditt behov. Du er på ingen måte forpliktet til å velge flere av våre tilbud. Alle varianter er like vanlig. Er du i tvil om hva som passer best for deg, kan du booke en avklaringstime og så kan vi sammen finne ut av hva som passer best for deg.

Ja. Våre terapeuter er underlagt taushetsplikt.

Vi forstår at diskresjon er viktig, og har også valgt vårt lokale mht best mulig ivaretagelse av dette. Vi holder til i et lite hus, og du kan parkere like ved. Samtidig informerer vi alle våre klienter om gjensidig taushet om andre man evt møter hos oss.

Vårt journalsystem følger offentlige lover og regler hvor all tilgang loggføres. Når terapi avsluttes oppbevares dine klientdata etter offentlige regler for klientdata.

Adressen vår er: Eyvind Lyches vei 6, 1338 Sandvika

Bil: Det er kort vei fra både E16 og E18, med adkomst via innkjøring til Cirkel K.

Det er en stor p-plass like ved, eller i du kan parkere i P-huset i Elias Smiths vei 23, og rusle over gangbroen.

Buss/tog: Det er god forbindelse med både buss og tog til Sandvika Stasjon. Derfra er det en rusletur på ca 5 minutter.

Vi holder til i 2. etg i det opprinnelige administrasjonsbygget til Hamang Papirfabrikk, som ligger ved Sandvikselven. Når du kommer til oss, finner du selv veien opp trappen, og inn til det koselige venterommet vårt. Der kan du slappe av og kanskje finne deg litt varm eller kald drikke, og så henter vi deg der når timen din starter.

Vi tilbyr også videosamtaler, og walk-and-talk.

Samtaler: Se informasjon i oversikten du finner under priser og booking øverst på siden. Du betaler i etterkant av samtalen. Betaling gjøres fortrinnsvis med Vipps. Ved faktura tilkommer et gebyr pålydende 65 kr.

Kurs: Se informasjon om aktuelle kurs her. Kurs-deltagelse betales under kurset. Betaling gjøres fortrinnsvis med Vipps. Ved faktura tilkommer et gebyr pålydende 65 kr.

Grupper: Se informasjon om aktuelle grupper her. Gruppe-deltagelse betales når du møter opp. Betaling gjøres fortrinnsvis med Vipps. Ved faktura tilkommer et gebyr pålydende 65 kr.

Helseforsikring eller arbeidsgiver kan i noen tilfeller dekke dine kostnader. Vanlig praksis er at du legger ut for timen og får refundert av ditt forsikringsselskap, eller din arbeidsgiver.

Da vi ikke har refusjonsavtale med det offentlige må alle behandlingstilbud betales av den enkelte. Du trenger derfor ingen henvising fra lege og kan ta kontakt direkte med oss.

Dersom du likevel ikke kan møte til oppsatt time, kan du selv booke om inne i bookingsystemet vårt, eller sende din behandler en epost, med ønsker for ny avtaletid, så finner vi frem til en løsning som passer bedre for deg. Ombestillinger av timer må skje så tidlig som mulig, og senest 48 timer før starttidspunkt for oppsatt time. Da får din behandler en mulighet til å tilby timen til en annen klient. Avbestillinger etter dette tidspunktet belastes kunden i sin helhet, uavhengig av årsak.

Vi ønsker å bidra til minimering av smittespredning både for våre klienter og samfunnet for øvrig. Vi har noen konkret tiltak, og gjennomfører blant annet videokonsultasjoner, eller walk-and-talk, for de som ønsker det.

I tillegg ber vi deg om ikke å møte opp på kontoret hvis du har symptomer på forkjølelse/influensa/covid-19. Du kan enten flytte på timen eller be om å gjennomføre den på video.

Det er mulighet for håndvask på toalettet i gangen i 2. etg, eller inne på venterommet. Det står også desinfisering fremme i lokalene våre.

Vennligst unngå å håndhilse eller klemme terapeuten din, eller på andre klienter du evt møter hos oss.